ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  5   คน
  สถิติวันนี้
  103   คน
  สถิติทั้งหมด
  224579   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  วีดีโอจาก Youtube

  Video Thumbnail
  วิ่งศิลามินิมาราธอน SilaMinimarathon 2019 วันที่ 3 พ.ย.62
  (เข้าชม : 345)
  Video Thumbnail
  สำรวจเส้นทาง ศิลามินมาราธอน2019
  (เข้าชม : 346)
  Video Thumbnail
  ที่นี่ไม่มีกำแพง ตอน ศิลามินิมาราธอน 2019
  (เข้าชม : 344)
  Video Thumbnail
  Khonkaen Carfree Day 2019 โดยเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดขอนแก่น
  (เข้าชม : 387)
  Video Thumbnail
  เทศบาลเมืองศิลา จัดกิจกรรม ปั่น ปล่อย ปลูก ครั้งที่ 4
  (เข้าชม : 344)
  Video Thumbnail
  เทศบาลเมืองศิลา ร่วมกับประชาชนบ้านดอนยาง จัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา ประจำปี 2562
  (เข้าชม : 367)
  Video Thumbnail
  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทม.ศิลา จับงูเหลือมบุกกินไก่ ยาวกว่า 6 เมตร
  (เข้าชม : 340)
  Video Thumbnail
  เทศบาลเมืองศิลา จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562
  (เข้าชม : 354)
  Video Thumbnail
  เทศบาลเมืองศิลา จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2562
  (เข้าชม : 442)
  Video Thumbnail
  พิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562
  (เข้าชม : 430)
  Video Thumbnail
  รำบวงสรวง​ ๑๐​ สิ่ง​ศักดิ์​สิทธิ์​ คู่เมือง​ขอนแก่น​ ฉลอง​ ๒​๒​๑​ ปี
  (เข้าชม : 423)
  Video Thumbnail
  ปั่นโฮมบุญกฐินปล่อยปลา เบิ่งศิลาโฮมสเตย์
  (เข้าชม : 431)
  Video Thumbnail
  กิจกรรม"ปั่นโฮมบุญกฐินปล่อยปลา เบิ่งศิลาโฮมสเตย์"
  (เข้าชม : 417)
  Video Thumbnail
  ประมวลภาพประทับใจ Sila Minimarathon 2018 ครั้งที่ 3
  (เข้าชม : 450)
  Video Thumbnail
  ชาวบ้านตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมทอดเทียนพรรษาถวายให้วัด เพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีอีสานที่ยึดตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
  (เข้าชม : 444)
  Video Thumbnail
  พิธีเปิดบ้านศิลาโฮมสเตย์ ภายใต้งาน “ศิลาเฟสติวัล” 2018
  (เข้าชม : 451)
  Video Thumbnail
  ทม.ศิลา จับมือ มข.จัดงานศิลาเฟสติวัล เส้นทางท่องเที่ยววิถีถิ่นไทย
  (เข้าชม : 461)
  Video Thumbnail
  ทม.ศิลา จับมือ มข.จัดงานศิลาเฟสติวัล เส้นทางท่องเที่ยววิถีถิ่นไทย
  (เข้าชม : 522)
  Video Thumbnail
  วอนประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด และช่วยกันเป็นหูเป็นตา #ดูแลใส่ใจสังคมและเพื่อนมนุษย์
  (เข้าชม : 443)
  Video Thumbnail
  สะออน ❚ สิมศิลานคร วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  (เข้าชม : 511)
  Video Thumbnail
  ชาวตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดทีมเข้าร่วมแข่งขันก่อเจดีย์ทรายขนทรายเข้าวัด และร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำและขอพรผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์
  (เข้าชม : 444)
  Video Thumbnail
  เทศบาลเมืองศิลา เปิดจุดบริการประชาชน โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
  (เข้าชม : 466)
  Video Thumbnail
  จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "ปั่น ปัน ป่า @ ภูสิงห์"
  (เข้าชม : 467)
  Video Thumbnail
  ปั่นปลูกดอกดาวเรือง เหลืองทั่วศิลา
  (เข้าชม : 505)
  Video Thumbnail
  มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 65
  (เข้าชม : 459)
  Video Thumbnail
  ทั่วถิ่นไทย วิถีพอเพียง วิถีบ้านศิลา จ.ขอนแก่น
  (เข้าชม : 462)
  Video Thumbnail
  งานประเพณีทอดเทียน เทศบาลเมืองศิลา
  (เข้าชม : 423)
  Video Thumbnail
  เทศบาลเมืองศิลาหล่อเทียนพรรษา
  (เข้าชม : 480)
  Video Thumbnail
  ทม.ศิลา ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
  (เข้าชม : 495)
  Video Thumbnail
  ชมความสวยงามของขบวนแห่ในงานเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  (เข้าชม : 484)

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
  << 1 2 3 >>
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login