ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  79   คน
  สถิติทั้งหมด
  182239   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  เว็บบอร์ด
   
  หนังสือเตรียมสอบตำแหน่งกรมการพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70NEW
  โดย : มณีนุช ใจภักดิ์  ใจภักดิ์  ip:  171.4.103.138   เมื่อ : วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560

  <div><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><u><strong>##หนังสือสอบตำแหน่งกรมการพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ที่ออกบ่อย##</strong></u></span></span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><u><strong>##เตรียมสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ตำแหน่งกรมการพัฒนาชุมชน อัพเดทล่าสุด##</strong></u></span></span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><u><strong>##แนวข้อสอบตำแหน่งกรมการพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 คัดกรองมาอย่างดี##</strong></u></span></span></span><br />
  <img alt="ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ" src="https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18557489_778082335690826_2809314585632245564_n.jpg?oh=366e559f7ceeb0021357f775566cddb4&amp;oe=59A2B881" /><br />
  <br />
  <br />
  <br />
  #แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70<br />
  1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน<br />
  2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540<br />
  3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12<br />
  4 สรุปแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 2560-2564<br />
  5 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา<br />
  6 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)<br />
  7 สรุปข่าวเด่น ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 2560<br />
  8 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง<br />
  9 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP<br />
  10 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534<br />
  11 บทบาท หน้าที่ อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.)<br />
  12 การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม<br />
  13 แนวข้อสอบ หลักพัฒนาชุมชน<br />
  14 แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน<br />
  MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์<br />
  <br />
  สนใจสั่งซื้อ#แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70ติดต่อมาที่<br />
  โทร : 0930921748 &nbsp;<br />
  LineID : 0930921748&nbsp;<br />
  LineID : &nbsp;http://line.me/ti/p/rJn_LR3rh2<br />
  [สอบถามได้มีทุกหน่วยงาน]<br />
  <br />
  ***ข้อสอบมีให้เลือก 4 แบบ***<br />
  (1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 401 บาทส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)<br />
  (2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท &nbsp;จัดส่งฟรี EMS<br />
  (3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ &nbsp;ราคา 1,500 บาท &nbsp;จัดส่งฟรี EMS<br />
  (4). หนังสือ พร้อม DVD + &nbsp;Mp3 &nbsp;บรรยายเสียงและภาพ ราคา 2,500 บาท จัดส่งฟรี EMS<br />
  <br />
  ช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการ ดังนี้<br />
  เลขที่บัญชี : 013-1-35283-2 &nbsp;ธนาคารกสิกรไทย ( &nbsp;สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น )<br />
  เลขที่บัญชี : 984-5-35117-4 &nbsp;ธนาคารกรุงไทย ( สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น )<br />
  ชื่อบัญชี : มณีนุช &nbsp;ใจภักดิ์<br />
  ประเภท : ออมทรัพย์<br />
  <br />
  สามารถติดตาม #หนังสือสอบงานราชการ, #แนวข้อสอบงานราชการ,#เปิดสอบงานราชการ,<br />
  #คู่มือสอบสอบงานราชการ,##งานรัฐวิสาหกิจ, ##งานเอกชนทุกจังหวัด ทุกหน่วยงานได้ที่<br />
  ##หนังสือแนวข้อสอบเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/ddbook.9988/<br />
  ##ติดตามข่าวสารการเปิดสอบ &nbsp; : &nbsp;https://www.ข้อสอบงานราชการไทย.com/ &nbsp;<br />
  &nbsp;&nbsp;<br />
  <br />
  ### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนี้####<br />
  *** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้#แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ**</div>
  เข้าชม : 837


  *** กรุณาสมัครสมาชิกเพื่อแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ ***


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login