ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  4   คน
  สถิติวันนี้
  77   คน
  สถิติทั้งหมด
  182237   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  เว็บบอร์ด
   
  [[ดาวน์โหลด]]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศNEW
  โดย : มณีนุช ใจภักดิ์  ใจภักดิ์  ip:  171.4.103.138   เมื่อ : วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560

  <div><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><u><strong>##หนังสือสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ ที่ออกบ่อย##</strong></u></span></span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><u><strong>##เตรียมสอบกระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัพเดทล่าสุด##</strong></u></span></span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><u><strong>##แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ คัดกรองมาอย่างดี##</strong></u></span></span></span><br />
  <img alt="ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ" src="https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18528000_778165119015881_2173889726681188452_n.jpg?oh=590128a03d6e03372fed385ccdb05f35&amp;oe=59B647B2" /><br />
  <br />
  &nbsp;
  <div><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><u><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ</span></strong></u></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">1 ความรู้เกี่ยวกับ- กระทรวงการต่างประเทศ</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">4 สรุปความรู้เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">5 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">6 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การค้า เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">7 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">8 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">9 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">MP3 - ภาษาอังกฤษ</span></span></div>

  <div>&nbsp;</div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">สนใจสั่งซื้อ</span></span><u><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ</span></span></strong></u><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">ติดต่อมาที่</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">โทร : 0930921748 &nbsp;</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">LineID : 0930921748&nbsp;</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">LineID : &nbsp;</span></span><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><a href="http://line.me/ti/p/rJn_LR3rh2"><span style="color:rgb(255, 0, 0)">http://line.me/ti/p/rJn_LR3rh2</span></a></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">[สอบถามได้มีทุกหน่วยงาน]</span></span></div>

  <div>&nbsp;</div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">***ข้อสอบมีให้เลือก 4 แบบ***</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 401 บาทส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท &nbsp;จัดส่งฟรี EMS</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ &nbsp;ราคา 1,500 บาท &nbsp;จัดส่งฟรี EMS</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">(4). หนังสือ พร้อม DVD + &nbsp;Mp3 &nbsp;บรรยายเสียงและภาพ ราคา 2,500 บาท จัดส่งฟรี EMS</span></span></div>

  <div>&nbsp;</div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">ช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการ ดังนี้</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">เลขที่บัญชี : 013-1-35283-2 &nbsp;ธนาคารกสิกรไทย ( &nbsp;สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น )</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">เลขที่บัญชี : 984-5-35117-4 &nbsp;ธนาคารกรุงไทย ( สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น )</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">ชื่อบัญชี : มณีนุช &nbsp;ใจภักดิ์</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">ประเภท : ออมทรัพย์</span></span></div>

  <div>&nbsp;</div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">สามารถติดตาม #หนังสือสอบงานราชการ, #แนวข้อสอบงานราชการ,#เปิดสอบงานราชการ,</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">#คู่มือสอบสอบงานราชการ,##งานรัฐวิสาหกิจ, ##งานเอกชนทุกจังหวัด ทุกหน่วยงานได้ที่</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">##หนังสือแนวข้อสอบเพิ่มเติมที่ :&nbsp;</span></span><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><a href="https://www.facebook.com/ddbook.9988/"><span style="color:rgb(255, 0, 0)">https://www.facebook.com/ddbook.9988/</span></a></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">##ติดตามข่าวสารการเปิดสอบ &nbsp; : &nbsp;</span></span><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><a href="http://https://www.xn--12cbpm0ejf3efc4e9ab6ecc12asc.com/"><span style="color:rgb(255, 0, 0)">https://www.ข้อสอบงานราชการไทย.com/ &nbsp;</span></a></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">&nbsp;</span></span></div>

  <div>&nbsp;</div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนี้####</span></span></div>

  <div><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้</span></span><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif"><u><strong>#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ</strong></u></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif">ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ**</span></span></div>
  </div>
  เข้าชม : 859


  *** กรุณาสมัครสมาชิกเพื่อแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ ***


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login