ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา
ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  239   คน
  สถิติทั้งหมด
  384692   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  รายงานการประชุมสภา

  ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25/11/2562 )
  ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/08/2562 )
  ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14/08/2562 )
  ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 07/08/2562 )
  ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8/05/2562 )
  ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/02/2562 )
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/03/2563 )
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17/12/2562 )
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 09/09/2562 )
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 09/09/2562 )

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login