ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  7   คน
  สถิติวันนี้
  230   คน
  สถิติทั้งหมด
  288427   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  27/05/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง เทศบาลเมืองศิลา จำนวน 3 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/05/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าออแกนซ่า,ธงชาติไทย,ธงตราสัญลักษณ์(สท),พานพุ่มดอกไม้เทียมสีม่วง)ของสำนักปลัด เทศบาลเมืองศิลา จำนวน 4 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26/05/2020 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๐) ทะเบียน ๘๔-๙๙๑๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/05/2020 : จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/05/2020 : จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/05/2020 : จ้างทำระบบจองห้องประชุมเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/05/2020 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๔) ทะเบียน ๘๕-๓๖๖๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21/05/2020 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ไม้อัด,ตะปูเกลียว,ใบเลื่อยวงเดือน) ของกองการศึกษา เทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21/05/2020 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติกสีขาวพร้อมระบุข้อความกองการศึกษา เทศบาลเมืองศิลาจำนวน 100 ผืนและโบว์สีทองคลุมผ้าใส่เก้าอี้พลาสติก จำนวน 50 ผืน) ของกองการศึกษา เทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21/05/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยลิขิตสบาย17 หมู่ที่ 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21/05/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยลิขิตสบาย17 หมู่ที่ 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20/05/2020 : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองศิลา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/05/2020 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC ชองกองช่างเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 14 ลบ.ม.และเหล็กตะแกรง4 มม.20 ซม.กว้าง2 เมตร ยาว 50 เมตร จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/05/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/05/2020 : ซื้อวัสดุการเกษตร ของสำนักปลัดเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 8 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/05/2020 : จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ตค 8281 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/05/2020 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/05/2020 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/05/2020 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมประตูกระจกด้านหน้า (ห้องกู้ชีพ เทศบาลเมืองศิลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/05/2020 : จ้างติดฟิล์มกรองแสง , ติดสติ๊กเกอร์ซีทรู , ติดสติ๊กเกอร์ฝ้าพิมพ์ลายประตูห้อง , ติดแผ่นป้ายอะครีลิคข้อความ สำหรับติดตั้งภายในห้องกองสาธารณสุขฯ (แห่งใหม่) ณ อาคารหอประชุมยอดขวัญเมืองศิลา (ชั้น ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/05/2020 : จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยลิขิตสบาย 16 ( ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/05/2020 : จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยหวานใจ หมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/05/2020 : จ้างจัดทำหนังสือ รายงานผลการปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/05/2020 : จ้างจัดทำหนังสือ รายงานผลการปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/05/2020 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ พร้อมไมโครโฟนไร้สาย) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/05/2020 : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ 2 รายการ ) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12/05/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12/05/2020 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๙) ทะเบียน ๘๕-๗๗๓๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12/05/2020 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข บห 7248 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12/05/2020 : ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 9 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12/05/2020 : ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12/05/2020 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนศรีสังวาลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/05/2020 : จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
  08/05/2020 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนศรีสังวาลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/05/2020 : ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 9 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/05/2020 : ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/05/2020 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๒) ทะเบียน ๘๕-๐๙๒๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/05/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศิลา จำนวน 2 รายการ 5,340.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/05/2020 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่างเทศบาลเมืองศิลา ได้แก่คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC จำนวน 6 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/05/2020 : จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เครื่องตัดคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/05/2020 : จ้างทำป้ายเขตอภัยทานพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/04/2020 : จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 1780 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/04/2020 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้เปลี่ยนอะไหล่ให้กับรถบรรทุกขยะ (ศ๑๓) ทะเบียน ๘๕-๓๖๖๒ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/04/2020 : จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล ขนาด ๑ เมตร x ๓ เมตร) สำหรับใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองสาธารณสุขฯ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองศิลา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/04/2020 : จ้างติดฟิล์มกรองแสงแดดกระจกหน้าต่างบานเลื่อนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 12 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/04/2020 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองศิลา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/04/2020 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่างเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 27 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/04/2020 : ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดบรรจุซอง และน้ำยากำจัดยุงชนิดขวด สำหรับใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองศิลา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/04/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา(เก้่าอี้พลาสติก) จำนวน 300 ตัวๆละ265บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/04/2020 : ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
  << 1 >>
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login