นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  3   คน
  สถิติวันนี้
  54   คน
  สถิติทั้งหมด
  442280   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  เบอร์ติดต่อรถเก็บสิ่งปฏิกูล 

  1.  นายบุญเหลือ   ศรีม่วงโป้        
  ทะเบียนรถ 70-2891  ที่อยู่ 9 ม.7 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น        โทรศัพท์  089-2788817

  2.  นายประสิทธิ์ชัย เฮ้งบริบูรณ์  
  ทะเบียนรถ 70-1772  ที่อยู่ 338/10  ม.20 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น   โทรศัพท์  081-8722305, 043-344340

  3.  นายเนาว์     วงษ์คำคูณ           
  ทะเบียนรถ 70-2718  ที่อยู่ 81 ม.17 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น                  โทรศัพท์  081-2613008

  4.  นางอุไร   ปิณทะแพทย์          
  ทะเบียนรถ 70-1777  ที่อยู่ 590  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น                  โทรศัพท์  043-222713

  5.  นางเล็ก        หงษ์บินมา          
  ทะเบียนรถ 70-0314  ที่อยู่ 14 ม.7 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น         โทรศัพท์  083-2884660

  6.  นายอัสนี      เกตแก้ว              
  ทะเบียนรถ 83-0714  ที่อยู่ 3/1 ม.7 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น        โทรศัพท์  080-1812388

  7.  นายทองเวิน     อ้วนวงษ์         
  ทะเบียนรถ 70-5285  ที่อยู่ 5 ม.7 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น           โทรศัพท์  080-1952371

  8.  น.ส.ดอกช้อน    ศรีษะนอก    
  ทะเบียนรถ 70-4900  ที่อยู่ 99 ม.10 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น        โทรศัพท์  083-3458654

  9.  นางวิวะดี       สินพรม              
  ทะเบียนรถ 70-4000  ที่อยู่ 43/2 ม.7 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น       โทรศัพท์  089-5412125

  10. นายวิรัช       สินพรม               
  ทะเบียนรถ 70-0764  ที่อยู่ 43/2 ม.7 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น       โทรศัพท์  083-3439784  เข้าชม : 30066
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login