ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  4   คน
  สถิติวันนี้
  352   คน
  สถิติทั้งหมด
  314904   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข้อมูลทั่วไป

  ข้อมูลหอพักที่จดทะเบียน ( 19 ก.ย. 2561 )
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล ( 27 ธ.ค. 2559 )
  สถิติประชากร แยกรายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29 ก.ค. 2558 )
  สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29 ก.ค. 2558 )
  แผนที่ตั้งเทศบาล ( 23 ก.ย. 2556 )
  ภารกิจ อำนาจหน้าที่เทศบาลเมืองศิลา ( 17 ก.ย. 2556 )
  ภารกิจ อำนาจหน้าที่แต่ละกอง ( 17 ก.ย. 2556 )
  กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ( 31 ก.ค. 2556 )
  รายชื่อวัดและโรงเรียน ( 31 ก.ค. 2556 )
  ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและผลิตภัณฑ์ OTOP ( 31 ก.ค. 2556 )
  แผนที่เขตเทศบาล ( 31 ก.ค. 2556 )
  ประวัติความเป็นมา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 ก.ค. 2556 )
  ข้อมูลหมู่บ้าน ( 31 ก.ค. 2556 )
  ข้อมูลทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 มี.ค. 2556 )

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login