นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  8   คน
  สถิติวันนี้
  58   คน
  สถิติทั้งหมด
  443022   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  นางเกศินี จันทรพรม
  นางเกศินี จันทรพรม
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
  ปลัดเทศบาลเมืองศิลา
  สรุปผลซื้อจ้าง/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน : 206)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 04/10/2564
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 16869)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 22/03/2564
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (อ่าน : 16804)  รายละเอียด »
  โดย :   เมื่อวันที่: 11 มี.ค. 2564
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 17036)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 01/03/2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน : 16800)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 02/11/2563
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 4 ปรับแผนครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 16667)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 17/02/2564
  ประกาศสัญญาซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครื่องฉีดพ่นหมอกควันฆ่าเชื้อและฉีดล้างทำความสะอาดแรงดันสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 12208)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 09/02/2564
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ซอย 4อ. สัญญาจ้างเลขที่ 46/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 12184)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 29/01/2564
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 ซอยร่มเย็น สัญญาจ้างเลขที่ 45/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 11946)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 28/01/2564
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 17 บ้านหนองกุง สัญญาจ้างเลขที่ 44/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 12315)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 28/02/2564
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 11348)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 17/12/2564
  ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน : 12055)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 28/05/2564
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน : 16968)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 8 มี.ค. 2564
  ยกเลิกประกาศประกวดราคา (อ่าน : 16820)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 08/07/2564
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ทางเข้าบ้านฝั่งดรงเรียน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 16917)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 04/03/2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายเขตท่อประปา ซอยสมจิตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 16532)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 04/03/2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายเขตท่อประปา ซอยลิขิตสบาย ๒ หมู่ที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 16229)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 04/03/2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 12396)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 04/03/2564
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (อ่าน : 12283)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 01/10/2563
  การคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 12501)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 05/01/2565

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ตฆ 1874 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 25/10/2021)
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ จำนวน 6 เส้น) สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 85-6956 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 25/10/2021)
  จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๙) ทะเบียน ๘๕-๗๗๓๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 21/10/2021)
  จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 460 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 20/10/2021)
  ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 86-0579 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 18/10/2021)
  จ้างตรวจเช็คซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายนำมันเครื่องตามรอบที่กำหนด สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ตค 8281 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 15/10/2021)
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (มอเตอร์คันเร่ง ) สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ตค 8281 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 11/10/2021)
  จ้างหุ้มชุดโซฟาหนังเทียม (พีวีซี) หมายเลขครุภัณฑ์ 403-50-0003 จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย โซฟา 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว และโซฟา 1 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 06/10/2021)
  ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม ชนิดถัง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 18.9 ลิตร จำนวน 3,600 ถังๆละ 15 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565(เบิกจ่ายเป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน ตามจำนวนที่ส่งจริง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 01/10/2021)
  ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 01/10/2021)

  ระบบควบคุมยานพาหนะ ( อ่าน 10,712 / ตอบ 0 )
      โดย : เดลส์เน็ท  เดลส์เน็ท   เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564 : 13:21   
  ไฟในหมู่บ้านไม่ติดทั้งซอย ( อ่าน 11,299 / ตอบ 2 )
      โดย : พีนัท  ประโยชน์มี   เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2564 : 15:31    ตอบล่าสุด : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองศิลา
  ขอขอบคุณเทศบาลเมืองศิลา ที่ช่วยแ... ( อ่าน 12,217 / ตอบ 1 )
      โดย : Jarupol  Suriyawanakul   เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 : 19:05    ตอบล่าสุด : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองศิลา
  จากลำดับที่0242 ไฟส่องสว่างไม่ติด ( อ่าน 17,410 / ตอบ 1 )
      โดย : anirut  Tha   เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2563 : 23:42    ตอบล่าสุด : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองศิลา
  ดูผลประชาพิจารณ์ปรับภูมิทัศน์หนอ... ( อ่าน 17,587 / ตอบ 1 )
      โดย : ประสิทธิ์  เวียงแก้ว   เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 : 11:00    ตอบล่าสุด : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองศิลา
         
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลเมืองศิลา มากน้อยเพียงใด?

  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  พอใจน้อย
  ควรปรับปรุง  << ตุลาคม 2564 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            

  กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
  กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
  Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
   
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login