นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  43   คน
  สถิติทั้งหมด
  442269   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ประชาสัมพันธ์

  เทศบาลเมืองศิลา เปิดให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักกลางวัน จันทร์-ศุกร์ ( 21 ต.ค. 2564 )
  สื่อประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น "มะลิซ้อน" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ต.ค. 2564 )
  ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เทศบาลเมืองศิลา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ต.ค. 2564 )
  ประกาศ เตือนขอให้ประชาชนตำบลศิลา เฝ้าระวังน้ำชีจะมีแนวโน้มสูงขึ้น ( 12 ต.ค. 2564 )
  เรื่อง แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( 11 ต.ค. 2564 )
  ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน เข็ม 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 ต.ค. 2564 )
  ประกาศ แจ้งเตือนและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีล้นตลิ่ง ( 7 ต.ค. 2564 )
  ตารางนัดหมาย เพื่อรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เข็ม 1 และเข็ม 2 ( 7 ต.ค. 2564 )
  เรื่อง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 ก.ย. 2564 )
  เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 ก.ย. 2564 )
  เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 21 ก.ย. 2564 )
  เรื่อง แนวทางการออกคำสั่งและการบังคับใช้กฎหมายกรณีการออกคำสั่งห้ามผู้ใดกระทำการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ออกไป ( 20 ก.ย. 2564 )
  เรื่อง ประกาศกำหนดการประชุมประชาคมแบบบูรณาการระดับเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17 ก.ย. 2564 )
  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17 ก.ย. 2564 )
  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17 ก.ย. 2564 )
  เรื่อง การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยนช์ที่ดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14 ก.ย. 2564 )
  เรื่อง ขอเชิญประชาชนตำบลศิลา กลุ่ม (608) มารับการฉัดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ( 13 ก.ย. 2564 )
  เรื่อง Update ตารางการฉีดวัคซีน เข็ม 1 และเข็ม 2 ณ หน่วยฉีดเทศบาลเมืองศิลา ( 9 ก.ย. 2564 )
  เรื่อง สรุปผลการรับฟังความเห็นคิดของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการปรับปรุงภมูิทัศน์หนองซองแมวและก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงย่อย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ก.ย. 2564 )
  เรื่อง ตารางนัดหมายรับวัคซีน เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 ณ หน่วยฉีดเทศบาลเมืองศิลา (ฉบับล่าสุด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 ก.ย. 2564 )
  เรื่อง ทม.ศิลา มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวผู้ติดโควิด พร้อมใช้ชีวิตปกติในสังคม ( 7 ก.ย. 2564 )
  เรื่อง ประกาศแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ปิดการจราจรชั่วคราว ดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่าง บริเวณอุโมงค์ (บ้านหนองไผ่) ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ( 7 ก.ย. 2564 )
  เรื่อง "ทม.ศิลา" จัดโครงการเปลี่ยนเทียนเป็นข้าว ให้เพื่อนเราอิ่มท้อง ( 2 ก.ย. 2564 )
  เรื่อง “ประธานสภาเมืองศิลา” ลงมือพัฒนาแก้ไขปัญหาชาวบ้านแบบมีส่วนร่วม ( 2 ก.ย. 2564 )
  เรื่อง ผ่านฉลุย! ทม.ศิลา ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบรับหลักการร่างงบประมาณ 2565 กว่า 252 ล. - ( 02/10/2564 )
  เรื่อง ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 ส.ค. 2564 )
  เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 ส.ค. 2564 )
  เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองซองแมวและก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงย่อย ในวันที่ 31 ส.ค.2564 ณ หอประชุมยอดขวัญเมืองศิลา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 ส.ค. 2564 )
  เรื่อง การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราววันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 ส.ค. 2564 )
  เรื่องสรุลผลดำนเนินงานรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/10/2563 )

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login