ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา
ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  7   คน
  สถิติวันนี้
  161   คน
  สถิติทั้งหมด
  384614   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ประชาสัมพันธ์

  เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 พ.ค. 2564 )
  แผนในการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ตำบลศิลา ( 21 เม.ย. 2564 )
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา ขอเลื่อนการเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองศิลา ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ( 16 เม.ย. 2564 )
  ประกาศ เทศบาลเมืองศิลา เลื่อนการจัดกิจกรรม #รักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 เม.ย. 2564 )
  ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองศิลา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลา อย่างไม่เป็นทางการ ( 29 มี.ค. 2564 )
  เรื่อง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15 มี.ค. 2564 )
  เรื่อง กำชับแนวทางปฏิบัติกรณีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทอื่นเพื่อมาประกอบธุรกิจโรงแรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15 มี.ค. 2564 )
  ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ( 12 มี.ค. 2564 )
  เรื่อง ชาวตำบลศิลา สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แล้ววันนี้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 มี.ค. 2564 )
  เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 มี.ค. 2564 )
  เรื่อง ตรวจสอบ​สิทธิ​เลือกตั้ง​เทศบาลจากเว็บไซต์ www.khonthai.com ( 2 มี.ค. 2564 )
  เรื่อง การแจ้งการขึ้นทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จผู้ประกันตน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 ก.พ. 2564 )
  ประกาศด่วนจากโรงพยาบาลขอนแก่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 ก.พ. 2564 )
  เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 ก.พ. 2564 )
  เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 ก.พ. 2564 )
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลาและนายกเทศมนตรีเมืองศิลา ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22 ก.พ. 2564 )
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ( 22 ก.พ. 2564 )
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลาและนายกเทศมนตรีเมืองศิลา ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22 ก.พ. 2564 )
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลา และนายกเทศมนตรีเมืองศิลา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17 ก.พ. 2564 )
  เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลา/นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ( 4 ก.พ. 2564 )
  เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 ม.ค. 2564 )
  เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22 ม.ค. 2564 )
  เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 ม.ค. 2564 )
  เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 ม.ค. 2564 )
  เรื่อง นัดโอน....แต่ไม่รับโอน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15 ม.ค. 2564 )
  เรื่อง พี่ปกป้อง Chat Bot ออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15 ม.ค. 2564 )
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นแจ้ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 ม.ค. 2564 )
  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการ ยกย่องชมเชยแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้ที่มีผลการปฏิบัติตนดีเด่น สังกัดเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 ม.ค. 2564 )
  เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 ม.ค. 2564 )
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 ม.ค. 2564 )

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login