นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  54   คน
  สถิติทั้งหมด
  443018   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  หัวข้อ: ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก
  วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564


   ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย  จำนวน 3 คัน (รายละเอียด)
   จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยค้ำคูณ หมู่ที่ 15 บ้านเกษร (รายละเอียด)
   จ้างก่อสร้างขยายเขตประปา ถนนสายศิลา-โคกสี(ซอยหนูนาพาเพลิน) หมู่ที่ 10 (รายละเอียด) 
   จ้างก่อสร้างขยายเขตประปา เส้น 1R3L บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 (รายละเอียด)
   
  จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. สายกลางบ้าน(ฝั่งขวา) หมู่ที่ 11  (รายละเอียด)
   
  ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (รายละเอียด)
   
  ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองวิชาการและแผนงาน) (รายละเอียด)
   
   จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าดอนยางริเวอร์แพ หมู่ที่ 11  บ้านดอนยาง (รายละเอียด)
   
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนศิลา-ทางเลี่ยงเมือง  หมู่ที่ 18 (รายละเอียด)
   
  ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (รายละเอียด)
  -
  ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ (รายละเอียด)  เข้าชม : 11346


  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก ( 17/12/2564 )
  ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ( 28/05/2564 )
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 8 มี.ค. 2564 )
  ยกเลิกประกาศประกวดราคา ( 08/07/2564 )
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ทางเข้าบ้านฝ... ( 04/03/2564 )
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login