นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  13   คน
  สถิติวันนี้
  64   คน
  สถิติทั้งหมด
  443028   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  หัวข้อ: ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564


   
  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด ห้องกายอุปกรณ์ และห้องฟิตเนส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต ๑ บ้านโนนม่วง หมูที่ ๒๓ ซอยลิขิตสบาย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต ๑ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ซอยแก่นคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาย 460 หมู่ที่ 8 บ้านหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด
  ยกเลิกปนะกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านหนองกุง  หมู่ที่ 2 ซอยครูพิน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต๒ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒๖ ซอยโชคดี๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต๑ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๒๓ ซอยลิขิตสบาย๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต๓ บ้านดงพอง หมู่ที่ ๑๐ ซอยโขลงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต๑ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๑๒ ถนนอิงมอซอย๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต ๒ บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๑๑ ซอยผมหอม(๒ฝั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต๒ บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๑๖ ซอยสมควร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต ๓ บ้านหนองกุง หมูที่ ๒ ซอยเจ๊พิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ เขต ๒ บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๑๑ ซอยนายแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต ๑ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๑๙ ซอยอุดมทรัพย์๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต ๑ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๑๙ ซอยกระโจมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านโนนม่วง  หมู่ที่ 12 ซอยราตรี(ฝั่งทิศตะวันออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้านหนองกุง  หมู่ที่ 2 เส้นถนนทางเลี่ยงเมืองถึงด้านหลังดูโฮม (โรงแก๊ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด 
  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านบึงอีเฒ่า  หมู่ที่่ 5 ถนนบึงอีเฒ่า-ท่าแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมจิตร บ้านโนนม่วง  หมู่ที่ 12 โครงการต่อเนื่อง โดยวิธีเฑพาะเจาะจง รายละเอียด
  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนม่วง  หมู่ที่ 3 ซอยสนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด   เข้าชม : 12055


  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก ( 17/12/2564 )
  ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ( 28/05/2564 )
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 8 มี.ค. 2564 )
  ยกเลิกประกาศประกวดราคา ( 08/07/2564 )
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ทางเข้าบ้านฝ... ( 04/03/2564 )
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login