นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  4   คน
  สถิติวันนี้
  57   คน
  สถิติทั้งหมด
  442283   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  หัวข้อ: ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564


   วิธีเฉพาะเจาะจง
  • จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยซัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค.64) (ดูประกาศ)
  • จ้างก่อสร้างขยายเขตท่อประปา ซอยลิขิตสบาย 2 หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค.64) (ดูประกาศ)
  • จ้างก่อสร้างขยายเขตท่อประปา ซอยสมจิตรพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค.64) (ดูประกาศ)
  • จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านร้าง(ขอนต่ง) หมู่ที่ ๔ เขต ๓ (ช่วงที่๒)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มี.ค.64)  (ดูประกาศ) 
  • จ้างปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ เขต 3 ซอยท่าแก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดูประกาศ)
  • จ้างก่อสร้างถนน คสล.เขต 3 บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดูประกาศ)
  • จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคลองชลประทานห้วยปลาหลาย สาย167 หมู่ที่ 5 เขต 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดูประกาศ)
  • จ้างก่อสร้างถนน คสล. เขต 3 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดูประกาศ)
  • จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดูประกาศ)
  • จ้างก่อสร้างถนน คสล. เขต 3 บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ซอยข้างพุทธมณฑลอีสาน(ต่อจากโครงการเดิม) (ดูประกาศ)
  • จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูประกาศ
  • จ้างกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูประกาศ
  ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  เข้าชม : 16956


  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก ( 17/12/2564 )
  ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ( 28/05/2564 )
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 8 มี.ค. 2564 )
  ยกเลิกประกาศประกวดราคา ( 08/07/2564 )
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ทางเข้าบ้านฝ... ( 04/03/2564 )
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login