นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  51   คน
  สถิติทั้งหมด
  442277   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  หัวข้อ: ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564


   จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านร้าง(ขอนต่ง) บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต 3 รายละเอียด
   จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยพัฒนา  หมู่ที่ 20 บ้านดอนหญ้านาง เขต 2  รายละเอี่ยด
  จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยไก่ชน  หมู่ที่ 15 บ้านเกษร เขต 2 รายละเอียด 
  จ้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4  รายละเอียด
  ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 23 จุด  รายละเอียด
  จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 ซอยลิขิตสบาย20 รายละเอียด
  จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต3 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 เส้นแยกศาลากลางบ้านถึงแยก MY รายละเอียด
  จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายขอนแก่น-โคกท่า ขก1027 หน้าหมู่บ้านมัณฑนา บ้านโกทา หมู่ที่ 25 รายละเอียด
  จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากหน้าบ้านเลขที่98/32(ต่อโครงการเดิม) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21  รายละเอียด
  จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 3 บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 เส้นบ้านหนองไผ่ถึงบ้านหนองกุง รายละเอียด
  จ้างก่อสร้างถนน คสล. เขต 3 บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ซอยข้างพุทธมณฑล (ต่อจากโครงการ อบจ.) รายละเอียด
  จ้างก่อสร้างถนน คสล. เขต 3 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยชัน เส้นทางหลังวัดท่าโพธิ์-บ้านโคกท่า รายละเอียด
  จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคลองชลประทานห้วยปลาหลาย สาย 167 บ้านบึงอีเฒ่า หมู่ที่ 5 เขต 3 (โครงการต่อเนื่อง)   รายละเอียด
  จ้างปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยท่าแก-คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าแก  รายละเอียด
  จ้างก่อสร้างถนน คสล. เขต 3 บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ซอยหนองครก รายละเอียด
  จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการศึกษา รายละเอียด


  เข้าชม : 12269


  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก ( 17/12/2564 )
  ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ( 28/05/2564 )
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 8 มี.ค. 2564 )
  ยกเลิกประกาศประกวดราคา ( 08/07/2564 )
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ทางเข้าบ้านฝ... ( 04/03/2564 )
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login