ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  6   คน
  สถิติวันนี้
  324   คน
  สถิติทั้งหมด
  314876   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศราคากลางซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมระบบควบคุมและติดตั้ง ประกาศเลขที่ 6/2563 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 06/08/2563 )
  ประกาศซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมระบบควบคุมและติดตั้ง จำนวน 23 เครื่อง ประกาศเลขที่ 6/2563 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 06/08/2563 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นบ้านหนองไผ่ถึงบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30/07/2563 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นถนนกลางบ้าน บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30/07/2563 )
  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยชายคลอง (ฝั่งซ้าย) บ้านโกทา หมู่ที่ 25 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30/07/2563 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมจิตใจพัฒนา บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24/07/2563 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยแร่มี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 42/2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23/07/2563 )
  ราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยแร่มี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23/07/2563 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยชายคลอง (ฝั่งซ้าย) บ้านโกทา หมู่ที่ 25 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 41/2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23/07/2563 )
  ราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยชายคลอง (ฝั่งซ้าย) บ้านโกทา หมู่ที่ 25 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23/07/2563 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ถนนบึงอีเฒ่า-ท่าแก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/07/2563 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/07/2563 )
  ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยลิขิตสบาย๑๘ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๒๓ ประกาศเลขที่ 38/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/08/2563 )
  ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเป็นสุข๒ ถึงคลองชลประทาน บ้านโกทา หมู่ที่ ๙ ประกาศเลขที่ 40/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/07/2563 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเป็นสุข๒ ถึงคลองชลประทาน บ้านโกทา หมู่ที่ ๙ ประกาศเลขที่ 40/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/07/2563 )
  ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนพิมานธานี บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๓ ประกาศเลขที่ 39/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/07/2563 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนพิมานธานี บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๓ ประกาศเลขที่ 39/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/07/2563 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยลิขิตสบาย18 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 ประกาศเลขที่ 38/2563 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/07/2563 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยลิขิตสบาย10 หมู่ที่ 23 บ้านโนนม่วง วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16/07/2563 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ สี่แยกสนามกีฬา-ทุ่งนาท้ายบ้าน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16/07/2563 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถกึ่งพ่วงพื้นต่ำ แบบ 3 เพลา จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 09/07/2563 )
  ประกาศ ครั้งที่ ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นบ้านหนองไผ่ถึงบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/06/2563 )
  ประกาศ ครั้งที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นบ้านหนองไผ่ ถึงบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/06/2563 )
  ยกเลิศประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นบ้านหนองไผ่ถึงบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/06/2563 )
  ราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นศิลาบำรุง (กลางบ้าน) หมู่ที่ 28 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/06/2563 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นศิลาบำรุง (กลางบ้าน) หมู่ที่ 28 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 36/2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/06/2563 )
  ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเจ็ด (แยกซ้าย) บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/06/2563 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเจ็ด (แยกซ้าย) บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 34/2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/06/2563 )
  ราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ถนนบึงอีเฒ่า-ท่าแก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/06/2563 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ถนนบึงอีเฒ่า-ท่าแก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 35/2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/06/2563 )

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/30 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login