นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  3   คน
  สถิติวันนี้
  49   คน
  สถิติทั้งหมด
  442275   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17/12/2564 )
  ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ( 28/05/2564 )
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 8 มี.ค. 2564 )
  ยกเลิกประกาศประกวดราคา ( 08/07/2564 )
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ทางเข้าบ้านฝั่งดรงเรียน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 04/03/2564 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายเขตท่อประปา ซอยสมจิตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 04/03/2564 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายเขตท่อประปา ซอยลิขิตสบาย ๒ หมู่ที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 04/03/2564 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 04/03/2564 )
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ( 01/10/2563 )
  การคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 05/01/2565 )
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 01/03/2564 )
  ประกาศเชิญชวน ( 23/03/2564 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ดินลูกรัง สาย๓๘ แยกซ้ายบ้านพ่อสวาท หมู่ที่ ๔ เขต๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 02/03/2564 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายเขตประปา เขต๓ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๘ ซอยบ้านนางลำดวนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 02/03/2564 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านร้าง(ขอนต่ง) หมู่ที่ ๔ เขต ๓ (ช่วงที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 02/03/2564 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๒ ทางเข้าบ้านฝั่งโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19/02/2564 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด ห้องกายอุปกรณ์ และห้องฟิตเนส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11/02/2564 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต๓ บ้านหนองกุง หมู่ที่๒ เส้นแยกหนองไผ่ถึงบ้านหนองกุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11/02/2564 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต๓ บ้านหนองหิน หมู่ที่๒๒ เส้นแยกศาลากลางบ้านถึงแยก MY ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11/02/2564 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต๑ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๒๓ ซอยลิขิตสบาย๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11/02/2564 )
  ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายขอนแก่น-โคกท่า ขก1027 หน้าหมู่บ้านมันฑนา บ้านโกทา หมู่ที่ ๒๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/02/2564 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายขอนแก่น-โคกท่า ขก1027 หน้าหมู่บ้านมันฑนา บ้านโกทา หมู่ที่ ๒๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/02/2564 )
  ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา ถนนสายศิลา-โคกสี(ซอยหนูนาพาเพลิน) หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ ๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/02/2564 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา ถนนสายศิลา-โคกสี(ซอยหนูนาพาเพลิน) หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ ๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/02/2564 )
  ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา เส้น 1R3L บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ ๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/02/2564 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา เส้น 1R3L บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ ๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/02/2564 )
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านเกษร หมู่ที่ ๑๕ ซอยไก่ชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 32/2564 ลว.10 กพ.64 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/02/2564 )
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านเกษร หมู่ที่ ๑๕ ซอยไก่ชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 32/2564 ลว.10 กพ.64 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/02/2564 )
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๒๗ เส้นสี่แยกกลางบ้านถึงเส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น(ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 31/2564 ลว.10 กพ.64 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/02/2564 )
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๒๗ เส้นสี่แยกกลางบ้านถึงเส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น(ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 31/2564 ลว.10 กพ.64 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/02/2564 )

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/36 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login