นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  52   คน
  สถิติทั้งหมด
  442278   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  สรุปผลซื้อจ้าง/แผนจัดซื้อจัดจ้าง

  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 04/10/2564 )
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/03/2564 )
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ( 11 มี.ค. 2564 )
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 01/03/2565 )
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ( 02/11/2563 )
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 4 ปรับแผนครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17/02/2564 )
  ประกาศสัญญาซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครื่องฉีดพ่นหมอกควันฆ่าเชื้อและฉีดล้างทำความสะอาดแรงดันสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 09/02/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ซอย 4อ. สัญญาจ้างเลขที่ 46/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 ซอยร่มเย็น สัญญาจ้างเลขที่ 45/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 17 บ้านหนองกุง สัญญาจ้างเลขที่ 44/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28/02/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนน คสล. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 จากถนนมิตรภาพถึงหนองไผ่ สัญญาจ้างเลขที่ 40/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 9 สัญญาเลขที่ 35/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน กศน.บ้านดองพอง หมู่ที่ 10 สัญญาจ้างเลขที่ 34/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเป็นสุข(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 9 บ้านโกทา สัญญาจ้างเลขที่ 30/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยบานเย็น หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง สัญญาจ้างเลขที่ 29/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยท่าแก 13 หมู่ที่ 6 บ้านท่าแก สัญญาจ้างเลขที่ 28/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ซอยทองขาวอุทิศ สัญญาจ้างเลขที่ 27/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 ถนนหลังศูนย์สถานพินิจ(ถนนสายหลัก) ต่อจากโครงการเดิม สัญญาจ้างเลขที่ 26/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ซอยพิมานบุรี2(ต้นโพธิ์) สัญญาเลขที่ 25/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยจันโท หมู่ที่ 26 บ้านหนองไผ่ สัญญาเลขที่ 24/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยพลีสถิตย์ บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20 สัญญาเลขที่ 22/2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเจ็ด(แยกซ้าย) บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 สัญญาจ้างเลขที่ 21/2564 ลงวันที่ 22 ะันวาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างขยายเขตวางท่อประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 สัญญาเลขที่ 17/2564 ลงวันที่ 17 ะันวาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จาากบ้านนายเฉลียง ลารังสิต ไปถึงฟาร์มเห็น บ้านศิลา หมู่ที่ 1 สัญญาเลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเคหะทหารม้า หมู่ที่ 13 บ้านดอนหญ้านาง เลขที่สัญญา 43/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จากถนนกลางบ้าน-ห้วยศิลา บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 เลขที่สัญญา 42/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายอำพร กัสนุกา ถึงทางแยกไปบ้านศิลา บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 สัญญาจ้างเลขที่ 12/2564 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.ถนนเส้นกลางบ้าน(ฝั่งซ้าย) บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 สัญญาจ้างเลขที่ 11/2564 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นศิลาบำรุง(กลางบ้าน) บ้านศิลา หมู่ที่ 28 สัญญษจ้างเลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/01/2564 )
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21 ซอยรักเพื่อน สัญญาจ้างเลขที่ 41/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/01/2564 )

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login