ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  9   คน
  สถิติวันนี้
  347   คน
  สถิติทั้งหมด
  314899   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  สรุปผลซื้อจ้าง/แผนจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29/07/2563 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 ก.ค. 2563 )
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มแผน ครั้งที่ ๓ ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25/11/2563 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 มิ.ย. 2563 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 พ.ค. 2563 )
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับแผน ครั้งที่ ๖) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15/05/2563 )
  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกแผน ครั้งที่ ๔ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/05/2563 )
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ปรับแผน ครั้งที่ ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/05/2563 )
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มแผน ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/05/2563 )
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23/04/2563 )
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปรับแผนครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20/04/2563 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17/04/2563 )
  ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ยกเลิก ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13/03/2563 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12/03/2563 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13/02/2563 )
  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยกเลิก ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31/01/2563 )
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปรับแผนครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31/01/2563 )
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20/01/2563 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13/01/2563 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12/11/2562 )
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปรับแผนครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11/12/2562 )
  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วางท่อระบายน้ำ คสล.หลังวัดป่ารัตนมงคล บ้านดอนหญ้านาง ม.13 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11/12/2562 )
  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บริเวณข้างโรงเรียนพลตำรวจ ม.24 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11/12/2562 )
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/11/2562 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2562 (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12/11/2562 )
  เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับแผนครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 พ.ย. 2562 )
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17/10/2562 )
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15/10/2562 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11/10/2562 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/09/2562 )

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login