นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  9   คน
  สถิติวันนี้
  54   คน
  สถิติทั้งหมด
  443018   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  รองนายก ทม.ศิลา ลงพื้นที่มอบเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงให้แก่ประชาชนบ้านหนองไผ่
  วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564

  วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา มอบหมายให้นายบำเพ็ญ โคตรเทิ้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา และนายสุนา ปัญญาดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ร่วมกับนายสุริยนต์ ติวเฮือง ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา สมาชิกสภาฯ คณะทำงานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง มอบเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงให้แก่ประชาชนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล

  เข้าชม : 5
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login