ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา
ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  24   คน
  สถิติวันนี้
  186   คน
  สถิติทั้งหมด
  384639   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ทม.ศิลา ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมประชาพิจารณ์การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2
  วันพุธ ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564

   เวลา 17.00 น. วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ณ วัดนาถวนาราม บ้านเต่านอ ตำบลศิลา เทศบาลเมืองศิลา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา จัดประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ที่เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และคณะกรรมการบริหารชุมชนในตำบลศิลา ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งตำบล มาร่วมรับฟังการชี้แจงในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งมีผู้บริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ในขณะที่ผู้เข้าร่วมรับฟังได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามกันอย่างกว้างขวาง
  และท้ายที่สุด มีความเห็นตรงกันที่จะให้พุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีกำหนดเปิดโรงพยาบาลประมาณสิ้นเดือนเมษายน นี้ และจะทำการกั้นพื้นที่ให้ชัดเจน จึงขอให้ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงมีความมั่นใจและไว้วางใจว่าหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบจะปฏิบัติงานให้รัดกุม เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข และขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความเอื้ออาทร เสียสละต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเราจะผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปพร้อมๆกัน


  เข้าชม : 11
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login