ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา
ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  162   คน
  สถิติทั้งหมด
  384615   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ทม.ศิลา ร่วมกับจังหวัด ประชุมหารือการเตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564
  วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564

  วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมศิลาฟ้าใส 1 สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองศิลา พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวสุจิตรา เวียงนนท์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น และคณะ พร้อมกับร่วมประชุมหารือการเตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษา เมืองขามแก่นเสียงแคนดอกคูณ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น โดยจะจัดขึ้นช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม 2564 นี้ ซึ่งจะขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำต้นเทียนพรรษาเพื่อร่วมขบวนแห่เทียน และร่วมจัดแสดงต้นเทียนพรรษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดได้รับชม ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
  ภาพ : จรรยา แสนสมบัติ


  เข้าชม : 20
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login