ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  127   คน
  สถิติทั้งหมด
  312417   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ นายณัฐพงษ์ ชื่นนิรันดร์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองศิลา
  วันที่ 30/09/2563

   วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.30 น. ณ วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง ต.ศิลา ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ นายณัฐพงษ์ ชื่นนิรันดร์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองศิลา ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เมื่อคืนวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งนายอิทธิพงศ์ จันทนพิมพ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา นายภูมิพัฒน์ ทำดี รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ปลัดเทศบาลเมืองศิลา นางเกศินี จันทรพรม รองปลัดเทศบาลเมืองศิลา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมพิธีในครั้งนี้
  นายณัฐพงษ์ ชื่นนิรันดร์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองศิลา เป็นบุคคลที่มีความทุ่มเทในหน้าที่การงาน ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ และมีมิตรไมตรีจิตที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานจนเป็นที่รักของทุกคน เพื่อนพนักงานทุกคนจะระลึกถึงคุณงามความดีของนายณัฐพงษ์ตลอดไป ทั้งนี้ เทศบาลเมืองศิลา ขอแสดงความความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต มา ณ โอกาสนี้ด้วย
  ภาพ : จรรยา แสนสมบัติ  เข้าชม : 12
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login