ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  128   คน
  สถิติทั้งหมด
  312418   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เปิดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองศิลา
  วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2563

  วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศิลาฟ้าใส ชั้น 3 ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เปิดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองศิลา ประกอบด้วย นายอิทธิพงศ์ จันทนพิมพ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา นายภูมิพัฒน์ ทำดี รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ปลัดเทศบาลเมืองศิลา นางเกศินี จันทรพรม รองปลัดเทศบาลเมืองศิลา และผู้อำนวยการทุกกองของเทศบาลฯ โดยมีการประชุมหารือข้อราชการเป็นประจำทุกวันอังคารของสัปดาห์ โดยสัปดาห์นี้มีภาระกิจและกิจกรรมที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการหลายโครงการด้วยกัน เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงจะต้องทำความเข้าใจการปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน
  ภาพ : จรรยา แสนสมบัติ


  เข้าชม : 15
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login