ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  128   คน
  สถิติทั้งหมด
  312418   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารชุมชนตำบลศิลา ครั้งที่ 2/2563
  วันพุธ ที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2563

  วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00-12:00 น. ณ หอประชุมยอดขวัญเมืองศิลา ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารชุมชนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำในตำบลศิลา ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 2 / 2563 โดยนายอิทธิพงศ์ จันทนพิมพ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา นายภูมิพัฒน์ ทำดี รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา นายจีระพงษ์ โปร่งจิตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองศิลา นายสุภรัตน์ พลทองสถิตย์ ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลาทั้ง 3 เขต และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองศิลา นำโดยว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ปลัดเทศบาลเมืองศิลา กำนันตำบลศิลา ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. 3 โซน และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลศิลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
  โดยก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมนั้น นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ได้มอบเกียรติบัตรแก่ประธานชุมชนและคณะกรรมการบริหารชุมชนทั้ง 38 ชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมถึงเป็นการขอบคุณที่ทุกท่านได้เสียสละตนเองอุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอด ขณะเดียวกันในที่ประชุมยังมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างๆของแต่ละกองงาน และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น พร้อมกับเสนอแนวทางในการพัฒนาตำบลศิลาร่วมกันด้วย
  ภาพ : จรรยา แสนสมบัติ


  เข้าชม : 17
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login