ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  128   คน
  สถิติทั้งหมด
  312418   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา ลงพื้นที่มอบวีลแชร์และรถโยกคนพิการแก่คนพิการ ในตำบลศิลา
  วันอังคาร ที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2563

   วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายกเทศมนตรีเมืองศิลา มอบหมายให้นายอิทธิพงศ์ จันทนพิมพ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา พร้อมด้วยนายวิเศษ โสนะชัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ร่วมกับนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ลงพื้นที่ออกเยี่ยมพร้อมกับมอบวีลแชร์ และรถโยกคนพิการแก่คนพิการบ้านศิลา หมู่ 18 และบ้านห้วยชัน หมู่ 4 ตำบลศิลา จำนวน 3 ราย
  สำหรับการออกเยี่ยม พร้อมมอบรถวีลแชร์ และรถโยกคนพิการในครั้งนี้ มีนางขนิษฐา พินิจพานิชย์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น/ภริยานายอำเภอเมืองขอนแก่น ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น เจ้าหน้าที่ อสม. กำนันตำบลศิลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 18 และหมู่ 4 ตำบลศิลา และผู้อำนวยการ รพสต.ศิลา ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจด้วย
  ภาพ : มณีรัตน์ สุดน้อย


  เข้าชม : 21
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login