ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  18   คน
  สถิติวันนี้
  117   คน
  สถิติทั้งหมด
  338679   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
  วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

  วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนบ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. "จิตอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านเต่านอ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเทศบาลเมืองศิลา และหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ปลัดเทศบาลเมืองศิลา นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งนำโดยนายสุภรัตน์ พลทองสถิตย์ ประธานสภาฯ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีกำลังทหาร ประชาชนในตำบลศิลา และบุคลากรจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วมโครงการจำนวนมาก โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ ผู้ร่วมงานต่างแยกย้ายทำความสะอาด และช่วยกันพัฒนาพื้นที่โรงเรียนเต่านอต่อไป

  ภาพ : จรรยา แสนสมบัติ
  รูปภาพเพิ่มเติม ..https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2411718999107804&type=3

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     เข้าชม : 395
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login