ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  454   คน
  สถิติทั้งหมด
  337525   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ตารางลงพื้นที่ในการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศิลา วันที่ 23 ก.ค. - 8 ส.ค. 2562
  วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562

   ตารางลงพื้นที่ในการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศิลา วันที่ 23 ก.ค. - 8 ส.ค. 2562 

  23 ก.ค.👉🏽👉🏽 บ้านหนองกุง หมู่ 2,17 
  24 ก.ค.👉🏽👉🏽 บ้านหนองไผ่ หมู่ 21,24
  25 ก.ค.👉🏽👉🏽 บ้านหนองไผ่ หมู่ 14,26
  26 ก.ค.👉🏽👉🏽 บ้านโนนม่วง หมู่ 3,12,27
  30 ก.ค.👉🏽👉🏽 บ้านโนนม่วง หมู่ 19,23
  31 ก.ค.👉🏽👉🏽 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ 13,20
  1 ส.ค. 👉🏽👉🏽 บ้านดอนยาง หมู่ 11,16

  #ที่กำลังจะดำเนินการ🤝🤝🤝🤝
  2 ส.ค. 👉🏽👉🏽 บ้านโกทา หมู่ 9,25 
  5 ส.ค. 👉🏽👉🏽 บ้านหนองหินหมู่ 22,8 และบ้านเกสร หมู่ 15
  6 ส.ค. 👉🏽👉🏽 บ้านศิลา หมู่ 1,18,28 
  7 ส.ค. 👉🏽👉🏽 บ้านห้วยชัน หมู่ 4, บ้านเต่านอ หมู่ 7 
  8 ส.ค. 👉🏽👉🏽 บ้านบึงอิเฒ่า หมู่ 5, บ้านท่าแก หมู่ 6 และบ้านดงพอง หมู่ 10

  #สอบถามเพิ่มเติม 0-4324-6508

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     เข้าชม : 337
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login