ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  3   คน
  สถิติวันนี้
  155   คน
  สถิติทั้งหมด
  338717   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
  วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น โดยพลตำรวจโทธีรพล คุปตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกับนำกล่าว "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 3 ครั้ง ทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒ ร่วมกับเทศบาลเมืองศิลา และหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งหลังจากพิธีการเสร็จเรียบร้อย ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสาที่ร่วมโครงการ แยกย้ายทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ต่อไป

  ภาพ : จรรยา แสนสมบัติ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     เข้าชม : 351
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login