ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  5   คน
  สถิติวันนี้
  162   คน
  สถิติทั้งหมด
  338724   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ศิลาปั่น ปล่อย ปลูก ครั้งที่ 4 "
  วันอังคาร ที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2562

  วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น. ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ศิลาปั่น ปล่อย ปลูก ครั้งที่ 4 " ภายใต้โครงการรณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการออกกำลังกาย โดยการปั่นจักรยาน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนในจังหวัดขอนแก่น และนักปั่นจากทั่วสารทิศ มาร่วมปั่นกว่า 800 คน ทั้งนี้นักปั่น VIP ซึ่งประกอบไปด้วยนายสุภรัตน์ พลทองสถิตย์ ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ปลัดเทศบาลฯ ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ ประธานเครือข่ายชมรมปั่นจักรยานจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลศิลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ตำบลศิลา นำทีมนักปั่นเคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางที่กำหนด เพื่อไปร่วมกิจกรรมปล่อยปลาจำนวน 15,000 ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น โดยระหว่างทางการปั่นนั้น มีเจ้าหน้าที่มาร์แชล จำนวน 30 คน คอยดูแลความปลอดภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาล คอยดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งด้านหน้าขบวนและปิดท้ายขบวนปั่นจักรยาน

  ภาพ : จรรยา แสนสมบัติ 

  รูปภาพเพิ่มเติม...https://www.facebook.com/1398443397102041/photos/a.2404026979877006/2404027299876974/?type=3

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  เข้าชม : 445
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login