ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  467   คน
  สถิติทั้งหมด
  337538   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ และคนพิการระยะสั้น
  วันอังคาร ที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2562

  วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ และคนพิการระยะสั้น ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองศิลา โดยนางพรรณิภา ดวงมีวัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงาน 

  ทั้งนี้การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการนั้น ใช้เวลาทั้งเช้าและบ่าย เพื่อถ่ายทอดความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่ผู้ร่วมอบรม เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพ่ออุดร คนล่ำ ปราชญ์ชาวบ้านด้านหัตถกรรม ชาวบ้านโนนม่วง ตำบลศิลา ให้เกียรติเป็นวิทยากร

  ภาพ : จรรยา แสนสมบัติ

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


     เข้าชม : 385
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login