ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  5   คน
  สถิติวันนี้
  175   คน
  สถิติทั้งหมด
  288372   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  เทศบาลเมืองศิลา เข้ารับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี รอบ 2
  วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562

   วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 16.00 น. ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา พร้อมด้วยนายภูมิพัฒน์ ทำดี รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา,ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ปลัดเทศบาลเมืองศิลา,นางเกศินี จันทรพรม รองปลัดเทศบาลเมืองศิลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลฯ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนกลุ่มตัวอย่าง เข้ารับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งช่วงเช้าคณะกรรมการฯ ได้รับฟังการนำเสนอโครงการนวัตกรรม รวมถึงผลงานที่โดดเด่นของทางเทศบาลฯ ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายปลัดเทศบาลเมืองศิลา ได้นำคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่จริงของคนพิการ ที่ทางเทศบาลได้ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านและฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีบ้านของนายทองม้วน นาคำ อายุ 68 ปี เป็นประชาชนบ้านหนองไผ่ หมู่ 14 มีความพิการทางการเคลื่อนไหว เส้นเลือดในสมองตีบ โดยเทศบาลทำการซ่อมแซมบ้าน เปลี่ยนสุขภัณฑ์ และเทพื้นหน้าบ้านเพิ่มเติม อีกหนึ่งหลังคือบ้านของนายมานิตย์ โสภาราษฎร์ อายุ 47 ปี ประชาชนบ้านหนองกุง หมุ่ 17 มีความพิการทางการมองเห็น และทางการเคลื่อนไหว เทศบาลได้ทำการซ่อมแซมบ้าน เปลี่ยนสุขภัณฑ์ พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินให้ทั้งนี้ การลงพื้นที่ตรวจประเมินดังกล่าว เป็นการเข้าประเมินในรอบที่ 2 หลังจากที่เทศบาลเมืองศิลา ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ไปแล้วก่อนหน้านี้

  ภาพ : จรรยา แสนสมบัติ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     เข้าชม : 280
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login