ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  187   คน
  สถิติทั้งหมด
  288384   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  รองนายก ทม.ศิลา พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ติดตามอาการและความเป็นอยู่ของผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 26
  วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562

  วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายอิทธิพงศ์ จันทนพิมพ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา นำพนักงาน และคณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองศิลา พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ติดตามอาการและความเป็นอยู่ของนายศิริวัฒน์ จุลนาค อายุ 28 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 71 หมู่ 26 บ้านหนองไผ่ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยนายศิริวัฒน์ เป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเมื่อก่อนมีอาชีพรับจ้างเป็นช่างติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพท์ และได้พลัดตกลงมาจากเสาไฟฟ้าแรงสูงเพราะไฟฟ้าช็อตทำให้ไหม้ทั้งตัว และขาทั้งสองข้างอ่อนแรงไ่ม่สามารถประกอบอาชีพได้ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับภรรยา และบิดาที่ป่วยเป็นวัณโรค

  อย่างไรก็ตามกรณีของนายศิริวัฒน์ เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนอยู่ไม่น้อย ดังนั้นรองนายกเทศมนตรีฯ จึงมอบหมายให้นางสมฤดี พื้นชมภู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศิลา เป็นผู้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเบื้องต้น โดยนางสมฤดีกล่าวว่า "นับตั้งแต่ พ.ศ.2559 เป็นต้นมา เทศบาลเมืองศิลาได้มีการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ป่วย ดำเนินการเรื่องบัตรสวัสดิการที่ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับ จัดให้มีนักกายภาพบำบัดเข้าไปดูแลทุกสัปดาห์จนอาการดีขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนเงินจำนวนหนึ่งมาตลอด นอกจากนี้ยังขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเครือข่ายให้เข้ามาช่วยเหลืออยู่เสมอ ซึ่งก็ทำให้การใช้ชีวิตของครอบครัวดังกล่าวดีขึ้นกว่าเดิมมาก 
  ทั้งนี้ เทศบาลฯ รวมถึงภาคีเครือข่ายก็ไม่เคยทอดทิ้ง และจะยังเข้าไปดูแลความเป็นอยู่รวมถึงดูแลสุขภาพของนายศิริวัฒน์และบิดาต่อไป

  ภาพ : จรรยา แสนสมบัติ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     เข้าชม : 261
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login