นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  3   คน
  สถิติวันนี้
  59   คน
  สถิติทั้งหมด
  442285   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข่าวกิจกรรม
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในการประชุมการซักซ้อมแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน (เข้าชม : 2)
  บรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เข็มที่ 2 (เข้าชม : 7)
  ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (เข้าชม : 4)
  รองนายก ทม.ศิลา ลงพื้นที่ตรวจสอบ​การ​ขยาย​ผิว​จราจร​ ถนน​​ด้าน​หลัง​สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 4)
  บรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (เข้าชม : 5)
  QR Code สื่อPR มะลิซ้อน สมาคมป้องกันวินาศภัยไทย (เข้าชม : 9)
  เทศบาลเมืองศิลา ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนเมืองศิลา (เข้าชม : 3)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ร่วมประชุมและรับฟังคำแนะนำในการใช้แอพพลิเคชั่นในการพัฒนาระบบด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (เข้าชม : 6)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 5)
  เทศบาลเมืองศิลา จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 4)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลาพร้อมภริยา ร่วมพิธีทอดเทียนพรรษา และถวายผ้าป่าแด่วัดป่าเทพนิมิตร (เข้าชม : 4)
  รองนายก ทม.ศิลา ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 4)
  รองนายก ทม.ศิลา ลงพื้นที่เพื่อมอบอุปกรณ์ช่วยเดินให้แก่ประชาชน บ้านโนนม่วง (เข้าชม : 4)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ร่วมประชุมพิจารณาโครงการของเทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 5)
  ทม.ศิลา ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานชลประทานขอนแก่น สำรวจหมู่บ้านเป็นสุขเพื่อหาพิกัดในการปิดทางระบายน้ำข้างคลองชลประทาน (เข้าชม : 6)
  นายก ทม.ศิลา ลงพื้นที่มอบบ้านพักอาศัยให้ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยบ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 13 (เข้าชม : 6)
  บรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 ณ หน่วยฉีดเทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 19)
  รองนายก ทม.ศิลา ลงพื้นที่มอบเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงให้แก่ประชาชนบ้านหนองไผ่ (เข้าชม : 5)
  นายก ทม.ศิลา ให้การต้อนรับนายแพทย์สวัส อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (เข้าชม : 8)
  นายก ทม.ศิลา ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางในการวางท่อระบายน้ำ ตามแนวถนนหน้าหมู่บ้านพัชรียาจนถึงคลองส่งน้ำบ้านศิลา (เข้าชม : 9)

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/94 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login