ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  3   คน
  สถิติวันนี้
  242   คน
  สถิติทั้งหมด
  288439   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข่าวกิจกรรม
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (เข้าชม : 4)
  รองนายกฯ เป็นกำลังใจให้กลุ่มปลาแดดเดียวในการคัดเลือกกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น (เข้าชม : 4)
  ขอขอบพระคุณ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (เข้าชม : 4)
  ทม.ศิลา จัดประชุมติดตามการลงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) (เข้าชม : 5)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ (เข้าชม : 6)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) (เข้าชม : 8)
  บรรยากาศ การรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกบรรยากาศ การรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในพื้นที่โซนศิลา (เข้าชม : 9)
  รองนายกฯ ลงพื้นที่มอบเตียงที่นอนลม วอกเกอร์ และรถเข็นนั่ง ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในตำบลศิลา (เข้าชม : 13)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 (เข้าชม : 5)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 11)
  เทศบาลเมืองศิลา ได้ลงพื้นที่ไปรับแลกขยะอันตรายจากประชาชน ตำบลศิลา (เข้าชม : 11)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ (เข้าชม : 12)
  เทศบาลเมืองศิลา จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 11)
  เทศบาลเมืองศิลา ออกระงับไฟป่าในพื้นที่ ตำบลศิลา (เข้าชม : 14)
  เทศบาลเมืองศิลา ร่วม โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” (เข้าชม : 14)
  รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา ลงพื้นที่มอบเตียงนอนแก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านหนองไผ่ (เข้าชม : 17)
  ทม.ศิลา จัดประชุมเตรียมข้อมูลเพื่ิอรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท. (LPA) (เข้าชม : 14)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 (เข้าชม : 22)
  เทศบาลเมืองศิลา จัดประชุมคณะทำงานการลงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) (เข้าชม : 16)
  เทศบาลเมืองศิลา ลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนจากสถานการณ์โควิค-19 (เข้าชม : 71)

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/73 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login