ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  4   คน
  สถิติวันนี้
  362   คน
  สถิติทั้งหมด
  314914   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข่าวกิจกรรม
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อหารือข้อราชการและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 13)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 8)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายณัฐพงษ์ ชื่นนิรันดร์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 23)
  ขอขอบพระคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (เข้าชม : 21)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ นายณัฐพงษ์ ชื่นนิรันดร์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 15)
  ขอขอบพระคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (เข้าชม : 14)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางลุน สามหาดไทย (เข้าชม : 20)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เปิดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 22)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารชุมชนตำบลศิลา ครั้งที่ 2/2563 (เข้าชม : 24)
  การประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 / 2563 (เข้าชม : 28)
  รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา ลงพื้นที่มอบวีลแชร์และรถโยกคนพิการแก่คนพิการ ในตำบลศิลา (เข้าชม : 30)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายสุแดง แก่นตระกูล (เข้าชม : 26)
  รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ (เข้าชม : 24)
  รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (เข้าชม : 23)
  รองนายกฯ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 28)
  เทศบาลเมืองศิลา จัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาตามแนวทาง 5 ส (เข้าชม : 30)
  รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนตำบลศิลา (เข้าชม : 25)
  รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา กล่าวต้อนรับผู้ร่วมอบรมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสปาสู่มาตรฐานสากล ปีที่ 1 (เข้าชม : 32)
  รองนายกฯ บันทึกเสียงถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุ FM.98.5 MHz. (เข้าชม : 24)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (เข้าชม : 31)

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/77 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login