ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา
ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  239   คน
  สถิติทั้งหมด
  384692   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข่าวกิจกรรม
  เทศบาลเมืองศิลา ลงพื้นที่ไปล้างตลาดและรณรงค์การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลศิลา (เข้าชม : 6)
  เทศบาลเมืองศิลา ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามขอนแก่น แห่งที่ 2 (เข้าชม : 4)
  ทม.ศิลา จัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (เข้าชม : 7)
  ทม.ศิลา ร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น (เข้าชม : 11)
  ทม.ศิลา ร่วมลงพื้นติดตามและให้คำแนะนำมาตรการสาธารณสุขตลาดศิลามหานคร ต.ศิลา (เข้าชม : 5)
  ทม.ศิลา ลงพื้นที่ออกตรวจแนะนำเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ตำบลศิลา (เข้าชม : 13)
  ทม.ศิลา ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมประชาพิจารณ์การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 (เข้าชม : 12)
  เทศบาลเมืองศิลา จัดประชุมหารือข้อราชการเทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 13)
  ทม.ศิลา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนตำบลศิลา (เข้าชม : 17)
  ทม.ศิลา ร่วมกับจังหวัด ประชุมหารือการเตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 (เข้าชม : 21)
  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจนาย หลง ลองคำ (เข้าชม : 16)
  เทศบาลเมืองศิลา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อหลง ลองคำ (เข้าชม : 17)
  เทศบาลเมืองศิลา ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กับศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น (เข้าชม : 28)
  เทศบาลเมืองศิลา รับมอบหน้ากากอนามัย จากบริษัทมิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ (สาขามอดินแดง) (เข้าชม : 21)
  เทศบาลเมืองศิลา จัดประชุมหารือข้อราชการเทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 19)
  ทม.ศิลา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลศิลา (เข้าชม : 15)
  ทม.ศิลา ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองศิลาและสถานประกอบการบ้านโนนม่วง ตำบลศิลา (เข้าชม : 12)
  ทม.ศิลา เปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 (เข้าชม : 16)
  ทม.ศิลา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเขื้อโรค เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (เข้าชม : 217)
  ทม.ศิลา จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เข้าชม : 230)

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/80 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login