ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  5   คน
  สถิติวันนี้
  107   คน
  สถิติทั้งหมด
  312397   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  สรุปผลซื้อจ้าง/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 9)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 29/07/2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 107)  รายละเอียด »
  โดย :   เมื่อวันที่: 21 ก.ค. 2563
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มแผน ครั้งที่ ๓ ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 83)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 25/11/2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 159)  รายละเอียด »
  โดย :   เมื่อวันที่: 18 มิ.ย. 2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 287)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 18 พ.ค. 2563
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นบ้านหนองไผ่ถึงบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 25)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 30/07/2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นถนนกลางบ้าน บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 26)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 30/07/2563
  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยชายคลอง (ฝั่งซ้าย) บ้านโกทา หมู่ที่ 25 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 8)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 30/07/2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมจิตใจพัฒนา บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 16)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 24/07/2563
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยแร่มี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 42/2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 52)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 23/07/2563
  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 11 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 31/07/2020)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยหลังวัดอดุลย์แก้วมอดี หมู่ที่ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ : 31/07/2020)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นบ้านหนองไผ่ถึงบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ : 30/07/2020)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นถนนกลางบ้าน บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ : 30/07/2020)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยใต้คูหนองทุ่มต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ : 30/07/2020)
  ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 25 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 30/07/2020)
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 25 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 30/07/2020)
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองศิลา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 30/07/2020)
  ซื้อวัสดุสนามของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลเมืองศิลา จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 30/07/2020)
  จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมจิตใจพัฒนา บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 24/07/2020)

  เว็บไซต์ เล่นหวยหุ้น สมัคร สมาชิ... ( อ่าน 12 / ตอบ 0 )
      โดย : nara  Nara   เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2563 : 10:54   
  เหตุผลที่จำต้องใช้สูตรสลากกินแบ่... ( อ่าน 13 / ตอบ 0 )
      โดย : nara  Nara   เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2563 : 15:28   
  ​deriv ของใหม่การลงทุน ที่ทำให้ท... ( อ่าน 52 / ตอบ 0 )
      โดย : มานพ  เทียนทอง   เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2563 : 12:09   
  ดูผลประชาพิจารณ์ปรับภูมิทัศน์หนอ... ( อ่าน 65 / ตอบ 1 )
      โดย : ประสิทธิ์  เวียงแก้ว   เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 : 11:00    ตอบล่าสุด : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองศิลา
  mawinbet เล่นอย่างไรให้ได้เงินรา... ( อ่าน 57 / ตอบ 0 )
      โดย : nara  Nara   เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 : 16:38   
         
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลเมืองศิลา มากน้อยเพียงใด?

  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  พอใจน้อย
  ควรปรับปรุง  << กันยายน 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30      

  กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
  กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
  Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
   
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login