ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  8   คน
  สถิติวันนี้
  212   คน
  สถิติทั้งหมด
  263511   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  สรุปผลซื้อจ้าง/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ยกเลิก ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 33)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 13/03/2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 92)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 12/03/2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 289)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 13/02/2563
  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยกเลิก ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 87)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 31/01/2563
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปรับแผนครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 67)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 31/01/2563
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นโนนม่วงฝั่งวัดป่า(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 27 ประกาศเลขที่ 17/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 4)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 26/03/2563
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นโนนม่วงฝั่งวัดป่า(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 27 ประกาศเลขที่ 17/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 33)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 26/03/2563
  ราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 19 ประกาศเลขที่ 18/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 9)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 26/03/2563
  ประกาศประกวดก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 19 ประกาศเลขที่ 18/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 22)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 26/03/2563
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยหลังวัดม่วงศรี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 19/2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 24)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 26/03/2563
  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมยกระดับถนน เรียบรั้ว มข. หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ : 25/03/2020)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลตั้งใจ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ : 25/03/2020)
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 60 รายการ(ตามรายการเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 25/03/2020)
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและจนส่ง แบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 40-0523 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 25/03/2020)
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับใช้เปลี่ยนให้กับรถบรรทุกขยะ (ศ๙) ทะเบียน ๘๔-๗๒๗๙ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 24/03/2020)
  จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0188 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 23/03/2020)
  จ้างจ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 24 รายการ หมายเลขทะเบียน กพ 1124 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 20/03/2020)
  ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด เทศบาลเมืองศิลา (เก้าอี้พลาสติก ขนาด 50x51x81 ซ.ม. จำนวน 200 ตัวๆละ 265 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 20/03/2020)
  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศิลา จำนวน 9 รายละเอียด(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 20/03/2020)
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลเมืองศิลา จำนวน 23 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 20/03/2020)

  หนังสือเตรียมสอบตำแหน่งกรมการพัฒ... ( อ่าน 4,507 / ตอบ 0 )
      โดย : มณีนุช ใจภักดิ์  ใจภักดิ์   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 : 13:25   
  [[ดาวน์โหลด]]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที... ( อ่าน 4,598 / ตอบ 0 )
      โดย : มณีนุช ใจภักดิ์  ใจภักดิ์   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 : 13:16   
  ขอทราบวิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ... ( อ่าน 4,241 / ตอบ 1 )
      โดย : สุริยา  บุตรพันธ์   เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 : 15:55    ตอบล่าสุด : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองศิลา
  เตรียมพร้อมก่อนสอบ(คู่มือสอบ) เจ... ( อ่าน 4,856 / ตอบ 0 )
      โดย : narumol   khojunta   เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2559 : 11:48   
  ภาพมุมสูง ภาพพิธีการต่างๆในมุมมอ... ( อ่าน 4,275 / ตอบ 1 )
      โดย : ประสมสุข  สงวนเงิน   เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559 : 10:09    ตอบล่าสุด : ประสมสุข  สงวนเงิน
         
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลเมืองศิลา มากน้อยเพียงใด?

  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  พอใจน้อย
  ควรปรับปรุง  << มีนาคม 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        

  Protect The King กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
  กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
  Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
   
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login