นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  6   คน
  สถิติวันนี้
  408   คน
  สถิติทั้งหมด
  399871   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา
  ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา
  ปลัดเทศบาลเมืองศิลา
  สรุปผลซื้อจ้าง/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 4904)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 22/03/2564
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (อ่าน : 4876)  รายละเอียด »
  โดย :   เมื่อวันที่: 11 มี.ค. 2564
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน : 4893)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 01/05/2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน : 4819)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 02/11/2563
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 4 ปรับแผนครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 4655)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 17/02/2564
  ประกาศสัญญาซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครื่องฉีดพ่นหมอกควันฆ่าเชื้อและฉีดล้างทำความสะอาดแรงดันสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 1022)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 09/02/2564
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ซอย 4อ. สัญญาจ้างเลขที่ 46/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 965)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 29/01/2564
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 ซอยร่มเย็น สัญญาจ้างเลขที่ 45/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 961)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 28/01/2564
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 17 บ้านหนองกุง สัญญาจ้างเลขที่ 44/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 1109)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 28/02/2564
  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนน คสล. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 จากถนนมิตรภาพถึงหนองไผ่ สัญญาจ้างเลขที่ 40/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 878)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 27/01/2564
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน : 253)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 28/05/2564
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน : 4861)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 8 มี.ค. 2564
  ยกเลิกประกาศประกวดราคา (อ่าน : 4904)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 08/07/2564
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ทางเข้าบ้านฝั่งดรงเรียน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 4975)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 04/03/2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายเขตท่อประปา ซอยสมจิตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 4893)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 04/03/2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายเขตท่อประปา ซอยลิขิตสบาย ๒ หมู่ที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 4771)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 04/03/2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 1062)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 04/03/2564
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (อ่าน : 1075)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 01/10/2563
  การคำนวณราคากลาง (อ่าน : 1081)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 3 มี.ค. 2564
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน : 1119)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 01/03/2564

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 21/06/2021)
  จ้างจ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 18/06/2021)
  จ้างทำป้าย จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 18/06/2021)
  ซื้อวัสดุ จำนวน 4 กิจกรรม เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 18/06/2021)
  ซื้อพัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาลเมืองศิลา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 18/06/2021)
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางcms-2h)จำนวน 30 ถังๆละ 6,705.-บาท ของกองช่างเทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 17/06/2021)
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก)ของกองช่างเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 600 ลบ.ม.ๆละ463 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 17/06/2021)
  จ้างทำตรายางของสำนักปลัดเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 20 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 17/06/2021)
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่างเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 17/06/2021)
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก)ของกองช่างเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 600 ลบ.ม.ๆละ463 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 17/06/2021)

  ขอขอบคุณเทศบาลเมืองศิลา ที่ช่วยแ... ( อ่าน 543 / ตอบ 1 )
      โดย : Jarupol  Suriyawanakul   เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 : 19:05    ตอบล่าสุด : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองศิลา
  จากลำดับที่0242 ไฟส่องสว่างไม่ติด ( อ่าน 5,169 / ตอบ 1 )
      โดย : anirut  Tha   เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2563 : 23:42    ตอบล่าสุด : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองศิลา
  ดูผลประชาพิจารณ์ปรับภูมิทัศน์หนอ... ( อ่าน 5,464 / ตอบ 1 )
      โดย : ประสิทธิ์  เวียงแก้ว   เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 : 11:00    ตอบล่าสุด : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองศิลา
  ขอทราบวิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ... ( อ่าน 9,628 / ตอบ 1 )
      โดย : สุริยา  บุตรพันธ์   เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 : 15:55    ตอบล่าสุด : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองศิลา
  สวัสดีครับ ขอเป็นสมาชิก เว็บบอร์... ( อ่าน 8,207 / ตอบ 1 )
      โดย : วรวิท  พลตรี   เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2558 : 01:56    ตอบล่าสุด : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองศิลา
         
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลเมืองศิลา มากน้อยเพียงใด?

  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  พอใจน้อย
  ควรปรับปรุง  << มิถุนายน 2564 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30      

  กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
  กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
  Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
   
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login