ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  462   คน
  สถิติทั้งหมด
  337533   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  สรุปผลซื้อจ้าง/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปรับแผนครั้งที่ 7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 21)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 18/09/2563
  ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 41)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 17/09/2563
  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยกเลิกครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 14)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 16/09/2563
  เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรฎาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 50)  รายละเอียด »
  โดย :   เมื่อวันที่: 24 ส.ค. 2563
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 42)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 20/08/2563
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 97)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 10/09/2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมระบบควบคุมและติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศเลขที่ 6/2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 26)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 10/09/2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยแร่มี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 35)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 28/08/2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยชายคลอง (ฝั่งซ้าย) บ้านโกทา หมู่ที่25 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 25)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 28/08/2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยยายจวน บ้านศิลา หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 35)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 18/08/2563
  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 28/09/2020)
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนให้คืนสู่สภาพเดิม เนื่องจากผลกระทบจากพายุโซนร้อนโนอึลที่เข้าประเทศไทยทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 18-20 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 28/09/2020)
  จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๙) ทะเบียน ๘๕-๗๗๓๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 25/09/2020)
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันเครื่อง จำนวน 3 แกลลอน) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 40-0523 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 25/09/2020)
  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง จำนวน 3 แกลลอน สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข 40-0523 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 25/09/2020)
  จ้างตรวจเช็คซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข กท 460 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 25/09/2020)
  จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 32,616 แผ่นและเข้าเล่มและปกปริ้นสีเคลือบปก เอกสารประกอบการนำเสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 68 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 23/09/2020)
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข ขข 2841 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 23/09/2020)
  จ้างตรวจเช็คสภาพรถตามระยะทางการใช้งาน (๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร) พร้อมเปลี่ยนถ่ายวัสดุหล่อลื่น รวมถึงเปลี่ยนอะไหล่ที่จำเป็นตามอายุการใช้งาน รถบรรทุกขยะ (ศ๑๙) ทะเบียน ๘๕-๗๗๓๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 22/09/2020)
  จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๓) ทะเบียน ๘๕-๓๖๖๒ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 22/09/2020)

  เว็บไซต์ เล่นหวยหุ้น สมัคร สมาชิ... ( อ่าน 48 / ตอบ 0 )
      โดย : nara  Nara   เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2563 : 10:54   
  เหตุผลที่จำต้องใช้สูตรสลากกินแบ่... ( อ่าน 51 / ตอบ 0 )
      โดย : nara  Nara   เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2563 : 15:28   
  ​deriv ของใหม่การลงทุน ที่ทำให้ท... ( อ่าน 145 / ตอบ 0 )
      โดย : มานพ  เทียนทอง   เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2563 : 12:09   
  ดูผลประชาพิจารณ์ปรับภูมิทัศน์หนอ... ( อ่าน 130 / ตอบ 1 )
      โดย : ประสิทธิ์  เวียงแก้ว   เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 : 11:00    ตอบล่าสุด : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองศิลา
  mawinbet เล่นอย่างไรให้ได้เงินรา... ( อ่าน 137 / ตอบ 0 )
      โดย : nara  Nara   เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 : 16:38   
         
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลเมืองศิลา มากน้อยเพียงใด?

  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  พอใจน้อย
  ควรปรับปรุง  << กันยายน 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30      

  กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
  กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
  Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
   
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login