ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  61   คน
  สถิติทั้งหมด
  300295   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  สรุปผลซื้อจ้าง/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มแผน ครั้งที่ ๓ ) (อ่าน : 14)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 25/06/2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 79)  รายละเอียด »
  โดย :   เมื่อวันที่: 18 มิ.ย. 2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 186)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 18 พ.ค. 2563
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับแผน ครั้งที่ ๖) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 171)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 15/05/2563
  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกแผน ครั้งที่ ๔ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 98)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 08/05/2563
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศ ครั้งที่ ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นบ้านหนองไผ่ถึงบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 13)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 26/06/2563
  ประกาศ ครั้งที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นบ้านหนองไผ่ ถึงบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 15)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 26/06/2563
  ยกเลิศประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นบ้านหนองไผ่ถึงบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 14)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 26/06/2563
  ราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นศิลาบำรุง (กลางบ้าน) หมู่ที่ 28 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 38)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 26/06/2563
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นศิลาบำรุง (กลางบ้าน) หมู่ที่ 28 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 36/2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 37)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 26/06/2563
  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  จ้างจัดทำจดหมายข่าวเทศบาลเมืองศิลา ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2563-พฤษภาคม 2563 จำนวน 200 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 02/07/2020)
  จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 30/06/2020)
  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สต๊อกของ) สำหรับใช้เปลี่ยนถ่ายให้กับรถยนต์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ ทุกคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 30/06/2020)
  จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๘) ทะเบียน ๘๕-๖๙๗๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 26/06/2020)
  จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๙) ทะเบียน ๘๔-๗๒๗๙ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 25/06/2020)
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับใช้เปลี่ยนแทนยางรถยนต์ ที่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน ให้กับรถบรรทุกขยะ (ศ๙) ทะเบียน ๘๔-๗๒๗๙ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 25/06/2020)
  จ้างจัดจ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม ระบบไฟ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข บน2054 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 25/06/2020)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยรุ่งโรจน์1(ต่อจากโครงการเดิม) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ : 24/06/2020)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยโรงเรียนอนุบาลราตรี บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ : 24/06/2020)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้างหมู่บ้านเมืองเอกถึงทางเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ : 24/06/2020)

  ​deriv ของใหม่การลงทุน ที่ทำให้ท... ( อ่าน 10 / ตอบ 0 )
      โดย : มานพ  เทียนทอง   เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2563 : 12:09   
  ดูผลประชาพิจารณ์ปรับภูมิทัศน์หนอ... ( อ่าน 7 / ตอบ 0 )
      โดย : ประสิทธิ์  เวียงแก้ว   เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 : 11:00   
  mawinbet เล่นอย่างไรให้ได้เงินรา... ( อ่าน 12 / ตอบ 0 )
      โดย : nara  Nara   เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 : 16:38   
  mawinbet เล่นอย่างไรให้ได้เงินรา... ( อ่าน 13 / ตอบ 0 )
      โดย : nara  Nara   เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 : 16:36   
  ยอดเยี่ยมเว็บไซต์แทงหวยออนไลน์ บ... ( อ่าน 52 / ตอบ 0 )
      โดย : nara  Nara   เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2563 : 20:05   
         
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลเมืองศิลา มากน้อยเพียงใด?

  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  พอใจน้อย
  ควรปรับปรุง  << กรกฏาคม 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  

  Protect The King กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
  กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
  Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
   
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login